MK ENG
  1. Побрзо Поправично Поефикасно

    10.11.2015. | Tags:
    Побрзо Поправично Поефикасно

    Со намера да ја подигнеме свесноста кај широката јавност заедно со УСАИД го претставивме новиот закон за кривична постапка и придобивките од истиот.
    Read more...